Parkovske kapije, simboli Banje Koviljače

BeFunky Collage

Mnogi ne znaju da su banjske kapije izgrađene neposredno pred Drugi svetski rat, i to po projektu iz 1938. godine. Banja Koviljača je tada pripadala Drinskoj banovini, a striktno se vodilo računa o tome da se kapije uklope u već postojeći ambijent. Projekat je stigao iz Šapca, a predviđao je da se kapije izrade od sige, specijalne vrste kamena koji se mogao naći pod Gučevom. Izgrađene su četiri kapije koje su povremeno morale biti rekonstruisane, zbog specifičnosti kamena.  Dve su označavale ulaz u park kod Kur salona i bile su u početku spojene drvenom ogradom, dok su druge dve označavale ulaz u park u centru Banje, i sa druge strane gde se nalazila „gvožđevita voda“. Kasnije, prilikom izgradnje crkve Sv. apostola Petra i Pavla,sedamdesetih godina prošlog veka, odlučeno je da se svetinja obloži istom vrstom kamena od koga su izgrađene banjske kapije. Sige više nema na Gučevu u onoj meri u kojoj se nekada mogla naći, ali pravi poznavaoci podrinjskih terena je i dalje pronalaze, i koriste uglavnom za ulepšavanje svojih bašti, vrtova, fontana..