Banjska vila „Benkara“ i poslednje srpsko englesko savezništvo

1520615 469036203197139_718081841_n

Pre jednog veka odnosi Srbije i Engleske su bili, najblaže rečeno, mnogo bolji nego danas. Savezništvo dveju država se između ostalog ogledalo i u tome što je tokom I svetskog rata iz Engleske u Srbiju stizalo medicinsko osoblje kao pomoć ,od Balkanskih ratova iscrpljenoj srpskoj vojsci. Jedna od britanskih humanitarki je bila i mis Benkert, medicinska sestra po profesiji, koja je tokom rata pristigla u Banju Koviljaču. Vodila je računa o ranjenima, bolesnima ali i o deci koja su tokom rata ostala bez roditelja. I posle rata je odlučila da ostane u Banji, dobivši na korišćenje kuću, koja je kasnije po  njoj dobila naziv- vila „Benkara“. Deo Banje Koviljače, brdo na kome se nalazi ova vila takođe je dobio naziv Benkara, po kome ga meštani nazivaju i dan danas. Mis Benkert je imala veliku ulogu i prilikom otkupa zemljišta za podizanje Sanatorijuma, podno Gučeva, gde je i sama finansijski  pomogla izgradnju, za to vreme impozantnog medicinskog objekta. Vila „ Benkara“ i danas odoleva zubu vremena, ali je u jako lošem stanju...skoro kao i odnosi dveju nekada savezničkih država, sa početka ove priče...