Poziv investitorima od strane F.K. „Gučevo“

naslovna

F.K. „Gučevo“ je objavio javni poziv zainteresovanim investitorima za izgradnju sportsko-rekreativno-turističkog kompleksa na parcelama u vlasništvu kluba. Predviđena je izgradnja tri objekta i to: objekat sportskog kluba, hotel, i objekat za smeštaj sportista. Parcele na kojima je predviđena izgradnja se nalaze na najatraktivnijoj lokaciji u Banji Koviljači, na obodu banjskog parka i u neposrednoj blizini Medicinskog centra. Za sve dalje informacije, i preuzimanje projektne i idejne dokumentacije, možete kontaktirati Info-centar Banja Koviljača: 063 8229 711  Vladimir